תמיכה:


להגדרות לתוכניות מותאמות אישית יש לגלול בהמשך דף זה (
בקרה, חשבשבת,  עו"דכנית, עצמאית וכד')

אז יופי, התקנו את התוכנה, מה עכשיו ?
לפני שנוכל להדפיס בעברית עלינו לעבור על מס' הגדרות בסיסיות.
לשם כך עלינו לפתוח את התוכנה מאזור המגש (בפינה ליד השעון - ונבחר בפתח)

במידה והתפריטים מופיעים באנגלית, וברצוננו בממשק בעברית.
נשנה במסך הראשי / Main
ב-Interface Language ל-Hebrew
ראו בצילומסך היכן שמסומן באדום.
 
1. במסך הראשי נוודה כי המדפסת שאליה אנו רוצים שישלחו ההדפסות מופיעה למטה, במידה ולא נקיש על 'בחר' ונבחר את המדפסת הנכונה.2. נעבור לאחר מכן ל-'גופן'3. במידה ו-'הצג גופן במרווח אחיד בלבד' אינו מסומן - נסמן אותו.

4. במידה וסוג הגופן
Courier New אינו מסומן - נסמן אותו.

5. ושלב אחרון  ב-'
בחירת קוד הדפסה - שפה'
 צריך להיות מכוון  על 862 ,  (Hebrew - (DOS OEM    (חשוב מאוד, אחרת ההדפסה לא תהיה בעברית !)


תוכניות מותאמות אישית

הגדרות מותאמות אישית הן התאמה בין תוכנת ה-DOS שברשותך לתוכנת ה-DOSPrn.
 

בקרה :
בתוכנת "בקרה 89" קיימת הדמיית מדפסת אחת בלבד ואין אפשרות להגדיר בתוכנה דבר.
לכן השינויי שיש לבצע בתוכנת DOSPrn :
א. לבחור את הדמיית מדפסת של Epson 9Pin ESC/P.
ב. לוודא כי מסומן  
בלכידת יציאה
ג. לוודא כי מסומן 
ב-LPT1

חשבשבת :
בתוכנת ה-DOSPrn יש להגדיר בהדמיית מדפסת את HP PCL.

תוכנת חשבשבת תומכת מגוון רב מאוד של מדפסות.
מהמסך הראשי :
F3 (הנהלת חשבונות) ◄ F7 (הגדרות) ◄ F3 (בחירת סוג מדפסת)  ◄ F2 (בחירת מדפסת מספרית מדפסות)(במידה וברצונך לשמור את הגדרת המדפסת הנוכחית, לפני השינוי, ניתן לראות את ההגדרה בכותרת העליונה ביותר על הרקע האדום)

מתוך הרשימה יש לבחור ב-'HP LASERJET 5P -2'.
במידה וההדפסה לא יוצאת טוב לטעמכם:

את תוכנת ה-
DOSPrn לכוון ל-Epson ESC/P ובחשבשבת
לכוון ל-'מדפסת סטנדרטית'
 

עודכנית :
בתוכנת ה-DOSPrn יש להגדיר בהדמיית מדפסת את HP PCL.

בתוכנת עודכנית:
'תואם מדפסת HP3 לייזר - HP3 COMPATIBLE'

להלן השלבים לביצוע בעו"דכנית :
לאחר הכניסה למערכת ע"י זיהוי המשתמש, מהתפריט הראשי נבחר ב-'שינוי פרמטרים+תחזוקה'

בשלב הבא בתפריט תוכניות עזר נבחר ב-'שינוי פרמטרים קבועים' ◄ 'התאמת מדפסת ושינוי קודים להדפסה' ◄ 'התאמת פקודות למדפסת'

במסך זה נבחר באפשרות העליונה, 'טען הגדרות מדפסת מהדיסק' ומתוך הרשימה הארוכה נבחר ב-'תואם מדפסת HP3 לייזר - HP3 COMPATIBLE'

לאחר הבחירה, נחזור לתפריט הקודם ונבחר ב-'יציאה ושמירת הגדרות'.
 

עצמאית :
בתוכנת ה-DOSPrn יש להגדיר בהדמיית מדפסת את HP PCL.

(במידה וברצונך לשמור את הגדרת המדפסת הנוכחית, לפני השינוי, בתיקיית עצמאית קיים קובץ בשם AZMAIT.PRN, יש לגבות אותו  או לערוך אותו ולראות את ההגדרה הקיימת)

לאחר כניסה לתוכנה (תאריך) ובחירת עסק. נקיש על 6 (שרות) ◄ 3 (הגדרות מערכת) ◄ 4 (הגדרת מדפסת)

כאשר מתקבלת ההודעה :

יש להקיש על 'כ'
ואז לרדת עם מקשי החיצים כלפי מטה ולבחור את המדפסת שמופיעה בשורה 20 : 
מדפסת לייזרHP LaserJet 4L -
ולסיום לצאת עם Esc, חזרה לתפריט הראשי להמשך עבודה.