DOSPrn לשם מה ?


תוכנת DOSPrn נועדה לתמוך בהדפסה בישומי DOS למדפסות הזרקת דיו ולייזר המודרניות .

רבות מהמדפסות הזולות אף אינן יכולות להדפיס במצב טקסט אלא רק הדפסת גרפיקה (הנקרא גם GDI-devices). ישנן תוכניות DOS שנוצרו על בסיס של מדפסת מטריצה (מדפסות סיכות).
בנוסף, מדפסות רבות אינן יכולות לתמוך בשפה העברית במצב טקסט.

DOSPrn עוזר להתגבר על הבעיה הזו. ניתן להשתמש עם DOSPrn ותוכנת ה-DOS תוך התאמה אישית לכל מדפסת.

DOSPrn מופצת כתוכנה שיתופית, כלומר באפשרותך להתנסות עם תוכנת DOSPrn לתקופת זמן ואחר תקופה זו, אתה צריך לרכוש את העותק של התוכנה שלך או להסירה לחלוטין מהמחשב.
 

מדריך למשתמש :

התקנה:
יש להוריד ולהפעיל את הקובץ DOSPrn .
במהלך ההתקנה ישאלו למספר שאלות פשוטות. DOSPrn יעתיק את כל הקבצים הדרושים וייצור קיצור דרך במחשב שלך.

הפעלת התוכנה:
לאחר ההתקנה ניתן למצא את סמל התוכנה באזור המגש ליד שעון המערכת, שבד"כ נמצא בפינה הימנית תחתונה (במידה והשימוש במערכת הפעלה בעברית הסמל יהיה בצד שמאל).

אפשרויות בתוכנה:
לחיצה ימנית עם העכבר על סמל DOSPrn אשר במגש, ניתן לראות תפריט קופץ. תפריט זה מאפשר לך גישה לאפשרויות והגדרות.

תפריט בעברית :

פתח : פותח את חלון המאפיינים העיקרי.
הדפסת קובץ : מדפיס קובץ הנמצא בדיסק הקשיח למדפסת.
הדפס מדפיס את העבודה הנוכחית שלך.
(אם האפשרות של 'הדפס אוטומטית' מבוטלת)
כיוון הדפסה : שנה את כיוון הדף (לאורך או לרוחב).
לכידת יציאה : קביעת היציאה ממנה הפלט אמור להגיע.
(החל מגרסה 1.89, ניתן לבצע את הלכידה גם על מערכות מבוססות 64
Bit)
נקה : מוחק את משימת ההדפסה הנוכחית.
(אם האפשרות של 'הדפס אוטומטית' מבוטלת)
ביטול : סוגר את התפריט הקובץ.
יציאה : סוגר את תוכנת DOSPrn.
(במידה ותבחר ביציאה, לא ניתן להדפיס ב-DOS)

חלון ראשי:

 

Interface language: 
 Interface language:
 
(בחירת שפת ממשק)

בחר את השפה של ממשק התוכנה (שפת התפריטים) : אנגלית, צרפתית, גרמנית, שוודית, הולנדית, איטלקית, סלובקית, ספרדית, פורטוגזית, יוונית, רומנית, הונגרית, רוסית, וכמובן גם עברית (Hebrew).
במידה והשפה שאתה רוצה אינה מופיעה, באפשרותך לתרגם אותה - ואף נשמח לקבל אותה ולהוסיף אותה לרשימת השפות הזמינות
 

הפעל ממוזער: אם אפשרות זו מסומנת DOSPrn יתחיל ממוזער במגש מערכת-ההפעלה כברירת מחדל.

נתוני הדפסה: 
חתוך שורות ארוכות:

כאשר אפשרות זו נבחרת, DOSPrn יחתוך את כל השורות החורגות מהמגבלה שצויינה.

השתמש בקוד קידום נייר: באפשרות DOSPrn לעבד את סמל קוד קידום נייר ([FF=FormFeed, [ASCII12) או להתעלם ממנו,
המר LF ל-CR/LF: באפשרות DOSPrn לעבד את סמל קוד קידום נייר ([LF=FormFeed, [ASCII10) כרצף של קודים.
כאשר הראשון [CR=CarriageRutuen, [ASCII13 והשני   [LF=LineFeed, [ASCII10

המר CR ל-CR/LF:  באפשרות DOSPrn לעבד את סמל קוד שורה חדש ([CR=CarriageRutuen, [ASCII13) כרצף של קודים.
כאשר הראשון [CR=CarriageRutuen, [ASCII13 והשני   [LF=LineFeed, [ASCII10

נתוני הדפסה: 
הדפס אוטומטית:

אם אפשרות זו מופעלת, DOSPrn באופן אוטומטי תתחיל את הדפסת העבודה, לאחר פרק הזמן הקצוב.
במידה ואפשרות זו אינה מסומנת, הקובץ המיועד להדפסה ימתין עד לאישורך באופן ידני.

פסק זמן: מדידת הזמן בשניות לחוסר פעילות שליחת מידע למדפסת.
במידה ולאחר פסק הזמן שנקבע לא נשלח מידע למדפסת, תוכנת DOSPrn תחל את ההדפסה

שם קובץ להדפסה: שם קובץ (או רשימת קבצים) שמכילים את המידע הדרוש להדפסה.
אם אתה משתמש בגרסאות המתקדמות של Windows (גרסאות Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10/Windows 11) במידה וברצונך לשנות את מיקום הקובץ, יש לעשות זאת בהתאמה עם הקובץ Prn2file.com.

הדפס כעת: הדפסת משימת ההדפסה שלך (אם האפשרות של 'הדפס אוטומטית' מבוטלת)
נקה: מחיקת משימת ההדפסה מרשימת המשימות (אם האפשרות של 'הדפס אוטומטית' מבוטלת)
הדפסת קובץ: באפשרותך לשלוח ישירות קובץ ASCII (קובץ טקסט פשוט) למדפסת.

לכידת יציאה:

 

תוכנת DOSPrn לוכדת את הנתונים הנשלחים מיישום ה-DOS למדפסת ע"מ לתרגם אותם לשפה המקומית.
במערכות הפעלה כיום Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10/Windows 11 יש להשתמש במכונה וירטואלית.
כמו
VirtualBox (של VMWare (Oracle או DOSBOX.
רשימת היציאות LPT וה-COM הורחבה מאוד מהגרסאות הקודמות.
החל מגרסה 1.89 ניתן לבצע לכידה גם בגרסאות של 64Bit

כיוון הדפסה: בחירת כיוון ההדפסה: לאורך או לרוחב.

משיכת קוד התקנה והכנסת מפתח רישום לרכישת התוכנה.
פתיחת דף הבית של DOSPrn.
שליחת מייל לתמיכה.
מסך הסבר באנגלית בדומה למסך זה.
עזרים: אפשרות לביצוע גיבוי להגדרות התוכנה ושיחזור.

הדמיית מדפסת: הגדרת המדפסת כפי שמופיעה בתוכנת ה-DOS .
הקשה על זכוכית המגדלת תציג לפנינו אפשרויות מתקדמות של ההדמיה
: תוי בקרה - Esc Sequence

התוכנה תומכת באפשריות רצף תווי בקרה.ESC-sequences.
תוכנת DOSPrn יכולה לבצע הדמיה של מס' מדפסות כגון EPSON, HP, OKI או בהתאמה אישית.

גודל דף: מה גודל הדף שנמצא במדפסת.
מדפסת:
תצוגה מקדימה:
 
פתח את התצוגה המקדימה האחרונה.
   
שמור לקובץ PDF באפשרות תוכנת DOSPrn לשמור את משימת ההדפסה לקובץ בפורמט PDF.
הקשה על לחצן זה יפתח אפשרויות השמירה:

א. אפשרות שמירה אוטומטית,
ב. הגדרת התיקייה שבה ישמר הקובץ.
ג. התבנית הקובץ. (כמו תאריך בתבניות שונות. מילים קבועות ויכנסו לסוגריים).
במידה ולא נסמן את 'שמירה אוטומטית של ההדפסה לקובץ PDF' יפתח ממשק שבו נוכל לבחור את שם הקובץ ומיקומו לשמירה ידנית.

בחירת המדפסת בחירת מדפסת מתוך מרשימת מדפסות המותקנות ב-Windows.
הערה: במידה ומדפיסים למדפסת רשת, אין צורך לציין את ה-Port עבורה.

חלון גופן:


 

גופן: באפשרותך לראות את רשימת הגופנים (Fonts) שמותקנים. גופנים במרווח אחיד מסומנים בירוק וגופנים פרופרציונלים מסומנים באדום.
(אנו ממליצים להשתמש בגופנים במרווח אחיד לעברית Courier New, או Miriam Fixed)

הצג גופן במרווח אחיד בלבד: אם אפשרות זו נבחרת, רשימת הגופנים תכלול רק את הגופנים במרווח אחיד.

סגנון :
מודגש, נטוי,
קו תחתון, קו חוצה

בחירת סגנון ההדפסה, ניתן לסמן במקביל כמה
סגנונות.
מודגש, נטוי, קו תחתון ו-
קו חוצה.

הגדרות גופן :
גודל:

גודל גופן ברירת המחדל.

 CPI: CPI=Characters Per Inch
מספר תווים באינטש (אינטש=2.54 ס"מ) - יש קשר ישיר בין סוג הגופן לגודל.

 LPI: LPI=Lines Per Inch
מספר שורות באינטש  (אינטש=2.54 ס"מ) - יש קשר ישיר בין סוג הגופן לגודל.

קביעת שוליים במ"מ גבולות עליונים, תחתונים, שמאליים וימניים.
במרכז ניתן לראות את כמות השורות שתודפס ומספר התווים בשורה בהגדרות הנוכחיות.

תצוגה מקדימה: אזור זה אמור להציג לפנינו את הגופן הנבחר בתצוגת WYSIWYG=What You See Is What You Get) WYSIWYG) :
(ישנם מקרים שבמקום שנקבל במקום  'גופן לתצוגה מוקדמת' מקבלים משהו אחר: 
вефп мъцевд оечгоъ )

בחירת קוד הדפסה - שפה:

בגרסאות קודמות
נקרא:
CP=Code Page
בחירת קוד ההדפסה - תוכנת DOSPrn תומכת בהדפסה בשפות רבות 850 (מזרח אירופה), 852 (מערב אירופה), 737 (יוון), 437 (ארה"ב), 857 (תורכיה), 862 (עברית), 775 (לטביה), 866 (רוסית) עוד ועוד ...
כפתור התצוגה המקדימה (זכוכית המגדלת ליד הקוד הנבחר), מאפשרת להציג את טבלת ה-ASCII בקידוד הנבחר.
 

חשוב מאוד : לעברית יש לבחור