איפה מוצאים את קוד התוכנה
?


נא עקבו אחר השלבים הבאים, יש לבצעם גם לאחר קבלת המפתח :

1. פתיחת התוכנה מתוך המגש (ע"י הקשת לחצן  ימין) מתוך סמל התוכנה ליד השעון, בפינה למטה.
[במערכת הפעלה בעברית הסמל יהיה בצד ימין ובמערכת הפעלה באנגלית הסמל יהיה בצד שמאל]
 
2. בחירת 'פתח' (עם לחצן שמאל)
 
3. בכרטסת 'ראשי' יש להקיש על 'רישום'
 
4. את הקוד המופיע יש לשלוח אלינו :
 

5. פה ניתן לראות את הקוד, אותו יש לשלוח אלינו.
 
 

לאחר קבלת המפתח יש לחזור על שלבים 1 עד 4 ולהכניס אותו בשדה.
נא לשים לב, את המפתח יש להכניס עם המקפים, בדיוק כפי שקבלתם מאיתנו.
לסיום יש להקיש על
OK - ואז תתקבל ההודעה : 'תודה על הרישום'.