הטמעת תמונה במסמך
:

החל מגרסה 1.87 ניתן להדפיס תמונה מסוג JPG/PNG/GIF/BMP כמו שהיא. כך שניתן להשתמש בכותרת או בתחתית הדף.

לשם כך יש להשתמש בתווי בקרה - ESC sequences באופן הבא

   

אופן השימוש בפקודה

מטרה

   

ESC~0"filename.bmp"

הדפס את התמונה ככותרת בדף
    ESC~1"filename.bmp" הדפס את התמונה בתחתית הדף
    ESC~2;ZZ;"filename.bmp"

הדפס את התמונה כמו שהיא במיקום הנוכחי כאשר ZZ קביעת גודל

 

לדוגמא מתוך תוכנת BASIC :


 

הפלט יראה כך :