פקודות
Command-Line (למפתחים)
 

החל מגרסה 1.82, נוספה אפשרות נוספת לתוכנת DOSPrn. כעת ניתן להפעיל את DOSPrn מתוך שורת הפקודה (CMD), או מתוך קבצי אצווה (Batch files) עם קביעת הגדרות הפעלה.

ניתן להשתמש במספר פקודות יחד.

** מערכות הפעלה של 64Bit יש להוסיף את הערך (x86) אחרי Program Files - דוגמא :

"C:\Program Files\DOSPRN\DOSprn.exe" <Command1> <Command2> <Command3>

<C:\Program Files (x86)\DOSPRN\DOSprn.exe" <Command1> <Command2> <Command3"
 

המספרים בסוגריים מסמנים מאיזו גרסה הפקודה החלה

להלן רשימת הפקודות :

הפעל את
DOSPrn עם הדפסת הקובץ המצויין. 
(1.82)

"C:\Program Files\DOSPRN\DOSprn.exe" C:\full_path\filename.ext
 


הפעל את DOSPrn עם ממשק דיאלוג מינימלי בזמן ההדפסה  (1.84)


"C:\Program Files\DOSPRN\DOSprn.exe" -dialog C:\full_path\filename.ext


הפעל את DOSPrn עם בחירת מדפסת.  (1.82)

"C:\Program Files\DOSPRN\DOSprn.exe" /printer:"Canon iP4200"


הפעל את DOSPrn עם קביעת כיוון הדף (לאורך או לרוחב)  (1.82)

"C:\Program Files\DOSPRN\DOSprn.exe" /orientation:"Landscape"
"C:\Program Files\DOSPRN\DOSprn.exe" /orientation:"Portrait"


הפעל את DOSPrn עם קביעת סוג הנייר.  (1.82)

"C:\Program Files\DOSPRN\DOSprn.exe" /paper:"A4"


הפעל את DOSPrn עם קביעת גופן.  (1.82)

"C:\Program Files\DOSPRN\DOSprn.exe" /font:"Courier New"


הפעל את DOSPrn עם קביעת גודל גופן.  (1.82)

"C:\Program Files\DOSPRN\DOSprn.exe" /size:"11"


הפעל את DOSPrn עם קביעת (CPI. (Character Per Inch (מס' תווים באינטצ')  (1.82)

"C:\Program Files\DOSPRN\DOSprn.exe" /cpi:"12"


הפעל את DOSPrn עם קביעת (LPI. (Line Per Inch (מס' שורות באינטצ')  (1.82)

"C:\Program Files\DOSPRN\DOSprn.exe" /lpi:"6"


הפעל את DOSPrn עם הדמיית מדפסת  (1.84)

"C:\Program Files\DOSPRN\DOSprn.exe" /sequences:"HP PCL"
 


הפעל את DOSPrn עם קביעת שוליים (עליונים;שמאליים;ימניים;תחתונים)  (1.84)

"C:\Program Files\DOSPRN\DOSprn.exe" /margins:"10;20;10;0"
 


הפעל את DOSPrn עם בחירת קוד שפה להדפסה  (1.84)


"C:\Program Files\DOSPRN\DOSprn.exe" /codepage:"862"
 


סגור את DOSPrn / הסר מהזיכרון  (1.82)

 

"C:\Program Files\DOSPRN\DOSprn.exe" /exit