פקודות
Command-Line (למפתחים)
 

החל מגרסה 1.82, נוספה אפשרות נוספת לתוכנת DOSPrn. כעת ניתן להפעיל את DOSPrn מתוך שורת הפקודה (CMD), או מתוך קבצי אצווה (Batch files) עם קביעת הגדרות הפעלה.

ניתן להשתמש במספר פקודות יחד.

** מערכות הפעלה של 64Bit יש להוסיף את הערך (x86) אחרי Program Files - דוגמא :

"C:\Program Files\DOSPRN\DOSprn.exe" <Command1> <Command2> <Command3>

<C:\Program Files (x86)\DOSPRN\DOSprn.exe" <Command1> <Command2> <Command3"
 

המספרים בסוגריים מסמנים מאיזו גרסה הפקודה החלה

להלן רשימת הפקודות :
 

הפעל את DOSPrn עם השימוש בפרופיל המצויין.  (1.86)

"C:\Program Files\DOSPRN\DOSprn.exe" /profile:ProfileName
 


הפעל את DOSPrn כאשר מצב הלכידה מופעל או כבוי :  (1.86)

"C:\Program Files\DOSPRN\DOSprn.exe" /capture:off


הפעל את DOSPrn עם הגדרת שם הקובץ Spool להדפסה:  (1.86)

"C:\Program Files\DOSPRN\DOSprn.exe" /spool:"C:\%userprofile%\prnspl.ext"


 


הפעל את DOSPrn עם במצב של 'הדפס אוטומטית' פעיל או לא.  (1.86)

"C:\Program Files\DOSPRN\DOSprn.exe" /autoprint:off
 הפעל את
DOSPrn עם הדפסת הקובץ המצויין. 
(1.82)

"C:\Program Files\DOSPRN\DOSprn.exe" C:\full_path\filename.ext
 


הפעל את DOSPrn עם שימוש בכותרת המצויינת .  (1.86)

"C:\Program Files\DOSPRN\DOSprn.exe" /title:"Printing Title"
 


הפעל את DOSPrn וההדפסה תכתב לקובץ המצויין (1.87)

"C:\Program Files\DOSPRN\DOSprn.exe" /output:"C:\TEMP\REPORT.PDF"
 


הפעל את DOSPrn עם ממשק דיאלוג מינימלי בזמן ההדפסה המאפשר שינוי גופן, קביעת שוליים ועוד (1.84)


"C:\Program Files\DOSPRN\DOSprn.exe" -dialog C:\full_path\filename.ext"הפעל את DOSPrn עם בחירת מדפסת.  (1.82)

"C:\Program Files\DOSPRN\DOSprn.exe" /printer:"Canon iP4200"


הפעל את DOSPrn עם קביעת כיוון הדף (לאורך או לרוחב)  (1.82)

"C:\Program Files\DOSPRN\DOSprn.exe" /orientation:"Landscape"
"C:\Program Files\DOSPRN\DOSprn.exe" /orientation:"Portrait"


הפעל את DOSPrn עם קביעת סוג הנייר.  (1.82)

"C:\Program Files\DOSPRN\DOSprn.exe" /paper:"A4"


הפעל את DOSPrn עם קביעת גופן.  (1.82)

"C:\Program Files\DOSPRN\DOSprn.exe" /font:"Courier New"


הפעל את DOSPrn עם קביעת גודל גופן.  (1.82)

"C:\Program Files\DOSPRN\DOSprn.exe" /size:"11"


הפעל את DOSPrn עם קביעת (CPI. (Character Per Inch (מס' תווים באינטצ')  (1.82)

"C:\Program Files\DOSPRN\DOSprn.exe" /cpi:"12"


הפעל את DOSPrn עם קביעת (LPI. (Line Per Inch (מס' שורות באינטצ')  (1.82)

"C:\Program Files\DOSPRN\DOSprn.exe" /lpi:"6"


הפעל את DOSPrn עם הדמיית מדפסת  (1.84)

"C:\Program Files\DOSPRN\DOSprn.exe" /sequences:"HP PCL"
 


הפעל את DOSPrn עם קביעת שוליים (עליונים;שמאליים;ימניים;תחתונים)  (1.84)

"C:\Program Files\DOSPRN\DOSprn.exe" /margins:"10;20;10;0"
 


הפעל את DOSPrn עם בחירת קוד שפה להדפסה  (1.84)


"C:\Program Files\DOSPRN\DOSprn.exe" /codepage:"862"
 


סגור את DOSPrn / הסר מהזיכרון  (1.82)

 

"C:\Program Files\DOSPRN\DOSprn.exe" /exit


הפעל את DOSPrn במצב  Non-Resident (כלומר לאחר פקודת Close התוכנה תוסר מהזיכרון)  (1.8x)


"C:\Program Files\DOSPRN\DOSprn.exe" /noresident